Να στείλετε μήνυμα
Shanghai Lina Medical Device Technology Co., Ltd.
Προϊόντα
Ελεγκτής γλυκόζης αίματος
ελεγκτής αιμογλοβίνης
Τεστ IVD
Ελεγκτής ουρικού οξέος
Ελεγκτής λιπιδίων
Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
Τεστ αντιγόνου Μολυσματικό
Φάρμακο της δοκιμής κατάχρησης
Πολυ δοκιμές φαρμάκων
Ελεγκτής γονιμότητας
Δοκιμές καρκινικών δεικτών
Δοκιμή καρδιακού δείκτη